LSP – ja daje zgodę

Tak! Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych medycznych
Dać pozwolenie na udostępnienie dokumentacji medycznej!

Jakie informacje znajdziesz w tej ulotce?

W tej ulotce można znaleźć informacje na temat udostępniania danych medycznych. Na przykład, w sytuacji gdy dostawca usług opieki zdrowotnej, taki jak lekarz (pierwszego kontaktu) lub apteka, udostępnia informacje o stanie Twojego zdrowia innemu lekarzowi, który prowadzi Twoje leczenie. Musisz wyrazić na to zgodę. W tej ulotce znajdziesz informacje na ten temat.

Dlaczego warto udostępniać swoją dokumentację medyczną?

Czasami informacje na temat stanu Twojego zdrowiasą potrzebne innemu podmiotowi świadczącemu usługi opieki zdrowotnej. Na przykład, ponieważ jesteś w szpitalu. Albo dlatego, że potrzebujesz pilnej pomocy. Lub dlatego, że kupujesz leki w innej aptece. Dzięki udzieleniu zgody, inni dostawcy usług medycznych mogą szybko, prawidłowo i bezpiecznie uzyskać najważniejsze dane.

Warto wiedzieć:

 • Zawsze możesz później wycofać swoją zgodę.
 • Nie chcesz, aby wszystkie Twoje dane były udostępniane? Omów tę kwestię ze swoimi dostawcami usług medycznych.

Udzielenie zgody

Zgodę można udzielić na 3 sposoby:

 • Zezwolenia można udzielić lekarzowi (pierwszego kontaktu) lub aptece, informując ich o tym. LUB
 • Wypełnij formularz umieszczony w tej ulotce i przekaż go lekarzowi (pierwszego kontaktu). Możesz również udzielić zezwolenia swojej aptece. LUB
 • W celu udzielenia zgody można także skorzystać z witryny internetowej www.volgjezorg.nl. Na tej stronie można również sprawdzić, czy udzielono już zgody i komu.

Jeśli kupujesz leki w kilku aptekach, możesz im również udzielić zgody.

Bezpieczeństwo/Twoje dane są bezpieczne

Lekarz (pierwszego kontaktu) i apteki udostępniają dane medyczne za pośrednictwem różnych systemów cyfrowej wymiany danych. Do tego celu często wykorzystywany jest Krajowy Punkt Wymiany (LSP). To bardzo dobrze zabezpieczona sieć. Mogą z niej korzystać wyłącznie dostawcy usług medycznych, którzy Cię leczą. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla zapewnienia dobrej opieki zdrowotnej. Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych, lekarze medycyny pracy i pracodawcy nie mają zatem dostępu do danych medycznych.

Dostawcy usług medycznych mogą również korzystać z innych systemów. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Jeśli tak, zapytaj o to swoich dostawców usług medycznych.

Kto ma prawo poprosić o Twoje dane?

Na stronie www.volgjezorg.nl znajdziesz listę rodzajów podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej, które mogą wystąpić o dane za pośrednictwem Krajowego Punktu Wymiany. W przyszłości mogą zostać dodane inne podmioty świadczące usługi w zakresie opieki zdrowotnej. Na przykład lekarz dentysta. Można to zawsze sprawdzić na stronie www.volgjezorg.nl.

www.volgjezorg.nl

Na stronie internetowej www.volgjezorg.nl możesz dowiedzieć się, jakie dane medyczne mogą być udostępniane przez dostawców usług medycznych za pośrednictwem Krajowego Punktu Wymiany.

<- tutaj możesz zalogować się na swoje konto DigiD za pomocą kodu SMS lub aplikacji DigiD.

Możesz tutaj:

 • Udzielić lub wycofać zgodę.
 • Sprawdzić, jaką dokumentację medyczną przejrzeli Twoi dostawcy usług medycznych. Oraz kiedy to zrobili.

Aby uzyskać więcej informacji:

 • Zadzwoń pod numer: 070 – 317 34 56
  (Bez dodatkowych opłat za połączenie)
  Od poniedziałku do piątku,od 08:30do17:00 LUB
 • Wyślij wiadomość e-mail na adres:info@volgjezorg.nl LUB
 • Zajrzyj na stronę internetową: www.volgjezorg.nl