Własny ryzyko

Własny ryzyko

Eigen risico to ustawowa kwota, którą musisz zapłacić swojej firmie ubezpieczeniowej za opiekę zdrowotną, którą otrzymujesz każdego roku.

Eigen risico nie obejmuje opieki lekarza rodzinnego

Stała opieka lekarza rodzinnego jest w całości opłacane z podstawowego ubezpieczenia. Regularna opieka lekarza pierwszego kontaktu obejmuje rozmowy telefoniczne, konsultacje i wizyty lekarzy ogólnych, asystentek lekarskich, specjalistów pielęgniarstwa, którzy pracują w gabinecie pod nadzorem lekarza pierwszego kontaktu.

Opieka zdrowotna ktora podlega pod “eigen risico”

Czasami stan Twojego zdrowia może wymagać, aby lekarz przepisał Ci leki, poddał Cię dalszemu badaniu lub skierował Cię do specjalisty w szpitalu lub instytucji w celu uzyskania pomocy diagnostycznej. Ubezpieczyciel pobierze z tego tytułu obowiązkową składkę osobistą, o ile nie zapłaciłeś jeszcze w całości swojemu ubezpieczycielowi za dany rok kalendarzowy.

Poniżej podajemy kilka przykładów opieki podlegającej opłacie własnej . Ta lista nie jest kompletna. Dlatego zawsze sprawdź u swojego ubezpieczyciela zdrowotnego, czy opieka podlega pod “eigen risico”, czy nie. Obejmują one:

 • Leki na receptę;
 • Pobieranie i badanie krwi;
 • Szybki test CRP;
 • Analiza moczu (z wyjątkiem przypadków podejrzenie zapalenia pęcherza);
 • Wszystkie posiewy (w tym test SOA i badanie kału);
 • Wymazy ginekologiczne
 • Teledermatologia;
 • EKG
 • Badania szpitalne (np. RTG, USG, tomografia komputerowa, EKG, badanie Holtera, badania laboratoryjne itp.);
 • Wizyta u specjalisty w szpitalu;
 • Wizyta w placówce po pomoc psychologiczną;
 • Wizyta u dietetyka.

* Dotyczy to rozmazów zleconych przez lekarza. Badania w kierunku raka szyjki macicy (BVO) są opłacane przez rząd i nie są objęte dodatkowa oplata.

Decyzję o zleceniu dodatkowych badań laboratoryjnych lub szpitalnych lub o przepisaniu leków lekarz rodzinny podejmuje wyłącznie ze względów medycznych. Lekarz nie bierze pod uwagę kosztów podlegających odliczeniu.

Dlatego zalecamy, aby zawsze uważnie kontrolowac, czy kwota “eigen risico” została wykorzystana w danym roku kalendarzowym i poinformować z wyprzedzeniem swojego ubezpieczyciela zdrowotnego i ewentualnie świadczeniodawcę o spodziewanych kosztach badań, leków lub wizyty u specjalisty. Lekarz rodzinny nie bierze odpowiedzialności za poniesione koszty.

Należy pamiętać, że usługi nie podlegają zwrotowi. Lekarz rodzinny nie może przyznać Ci zwrotu kosztów, jeśli zdecydujesz się nie stosować otrzymanych leków lub jeśli uznałaś, że badanie lub wizyta u specjalisty nie były konieczne.