Coronavirus

Coronavirus

Door het coronavirus gaat in alle huisartsenpraktijken de zorg anders dan u gewend bent. Dit geldt ook voor Huisartsenpraktijk Medpolski.

Om de huisartsenzorg te kunnen continueren is het belangrijk dat wij de potentiële overdrachtsmomenten tot een minimum beperken. Dit betekent dat u, voor uw en onze veiligheid, niet meer zomaar kunt binnenlopen, maar dat u altijd eerst telefonisch contact met ons opneemt.  Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 070 222 33 33 en wij staan graag voor u klaar.

Wij hebben besloten dat iedereen die huisartsenpraktijk Medpolski bezoekt  een mondkapje moet dragen. Deze aanvullende maatregel is genomen, om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en de zorgverleners te beschermen, zodat de huisartsenzorg gewaarborgd kan blijven.

Deze maatregel geldt ook als de huisarts visite rijdt. De huisartsen dragen alleen een mondkapje als zij de 1,5 meter regel niet kunnen naleven. In acute gevallen kan en wordt er afgeweken worden van de mondkapjesplicht.

Heeft u een afspraak in de praktijk:

  • Kom, indien mogelijk, alleen naar de praktijk.
  • Draag een mondkapje.
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Er mogen maximaal 5 patiënten in de wachtkamer plaatsnemen.
  • Indien er 5 patiënten in de wachtkamer aanwezig zijn kunt u buiten wachten. Houd hierbij ook 1,5 meter afstand van andere personen.
  • Geef geen hand.
  • Het raam bij de balie blijft zo veel mogelijk gesloten.
  • Hebt u koorts of luchtwegklachten, ga in geen geval naar binnen.

Mogelijk besmet met coronavirus?
Indien u het vermoeden heeft dat u mogelijk besmet bent met het coronavirus dan verzoeken wij u dringend om uitsluitend telefonisch contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 070 222 33 33.

U kunt zich bij de GGD melden voor een coronatest als u klachten heeft die passen bij het coronavirus.

Voor patiënten met koorts en luchtwegklachten die toch gezien moeten worden wordt er een speciaal spreekuur gepland, waarbij de huisarts beschermende kleding draagt.

Vragen of wensen in geval van een corona-infectie
Sommige mensen, vooral ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid hebben vragen of wensen over de situatie in het geval van een corona infectie. Bijvoorbeeld of ze wel of niet opgenomen zouden willen worden of dat ze wel of niet op de intensive care beademd zouden willen worden. Schroom niet om hierover van gedachten te wisselen met uw huisarts. Wij denken graag met u mee.

Voor actuele informatie met betrekking tot het coronavirus kunt u kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl of op Thuisarts.nl. Voor vragen over het Coronavirus kunt u bellen met 0800-1351.